Welkom bij de Voedselbank Amsterdam en Distributiecentrum Noord-Holland

Help Amsterdammers in armoede wekelijks te eten

In Amsterdam leven [aantal] mensen onder de armoedegrens. Stichting Voedselbank Amsterdam voorziet wekelijks 4000 huishoudens van voedselpakketten. Zo zorgt de Voedselbank er wekelijks voor dat de armsten gezond en gevarieerd kunnen eten.

Steun de Voedselbank (doneerknop)
Dankzij jouw donatie kan de Voedselbank bestaan. Steun de Voedselbank door donateur te worden. Zo zijn we in staat voedsel te bieden aan mensen in armoede.  

Samen armoede bestrijden
Dankzij de hulp van bedrijven, overheden, instellingen en particulieren zorgen we ervoor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. De stichting Voedselbank Amsterdam functioneert zo als schakel tussen overschotten enerzijds en armoede anderzijds.

De Voedselbank Amsterdam is aangesloten bij de Stichting Voedselbanken Nederland. 

lees meer